درد و دل (هستی خانم)

«دلم لك زده بود براي يه سكس درست و حسابي، نمي دونستم چيكار كنم، دلم مي خواست به مجيدخبر بدم، آخه خونه هيچ كسي نبود… ضبط رو روشن كردم ولي آهنگ sexy lady حالمو بيشتر گرفت… خدايا آخه من چي كار كنم، من نياز دارم، من بايد اين نيازمو برطرف كنم، ولي چه جوري؟؟؟ تو اين مملكت لعنتي اصلا هيچ كاري نمي شه كرد بابا تن و وجود مال خودمه مي خوام اصلا نابودش كنم به كسي چه ربطي داره؟تا حالا فقط با يه نفر بودم و كنارش خوابيده بودم كه اونم عزيزترين فرد زندگيم بود اينقدر دوستش داشتم كه هر كاري مي خواست براش انجام مي دادم ولي اون روز هم از مجيد خبري نبود… از خود ارضايي مي ترسيدم، نمي دونم چرا ولي تا حالا اين كار رو نكرده بودم شاد چون هميشه وقتي نياز داشتم، اين نياز توسط مجيد برطرف مي شد…تا ظهر صبر كردم وقتي ديدم از مجيد خبري نشد به اين نتيجه رسيدم كه خودم دست به كار شم، كارت ماهواره رو تو دستگاه گذاشتم و دستگاه رو روشن كردم، اولين كانالي كه انتخاب كردم كانال XXL بود كه فهميدم فقط شبها برنامه داره، رفتم روي كانال sex view، 15 دقيقه اي نگاه كردم كه مدام تبليغات زن هاي سكسي بود و اينقدر شماره روي صفحه بود كه اعصابمو خرد كرد… يه كم كه گذشت يه كليپ پخش كرد كه دو تا دختر همديگر رو ارضا مي كردن و يكي از دوستانشون هم از كنار داشت اين صحنه رو مي ديد و با خودش مشغول بود… وقتي اون شخص سوم رو ديدم سعي كردم يه كم حركاتش رو دقت كنم تا ببينم چي كار مي كنه و ياد بگيرم، ناخودآگاه چشمامو بستم و وجود مجيد رو كنار خودم حس كردم دستم رو بردم طرف سينه هام ولي سوتينم خيلي محكم بود و نمي تونستم خوب نوكشون رو پيدا كنم دكمه هاي لباسمو باز كردم و بعد بند هاي سوتينم رو آزاد كردم بعد از 5 دقيقه هر كدوم از لباسهام به طرفي پرت شده و بود و دستم هم روي نوك سينه هام بود با چنان هيجاني نوكشو رو لمس مي كردم كه خودم هم تعجب كرده بود و همين طور هم چشمم رو دوختم به تلويزيون، يكي از دستام رو گذاشتم وسط پام تمام بدنم يخ كرده بود، وسط پام هم خيس بود راستش مي خواستم براي اولين بار كنجكاوي كنم و تمام اعضاي بدنم رو بشناسم، ولي نمي تونستم از جام بلند بشم، چشمم مدام دنبال اون كليپ بود با اينكه اولين بار نبود فيلم هاي سكسي مي ديدم و به كررات ديده بودم…دستي رو كه وسط پام بود حركتش دادم، واقعا لذت مي بردم هم از لمس بدنم هم از اين كه محتاج كسي نيستم، فهميده بودم نقاط حساس بدنم كجاست، تصميم گرفتم ظاهرش رو هم ببينم … . ميز رو برداشتم و درست در راستاي كاناپه گذاشتمش و دوربين فيلمبرداريم رو هم گذاشتم روش و تنظيمش كردم و زوم كردم روي خودم… .چشمامو بستم و دستم رو روي تمام قسمت هاي بدنم حركت مي دادم، نقطه اي رو كه بعداً فهميدم بهش مي گن چوچوله خيلي حس خوبي رو بهم القا مي كرد فكر كنم 10 دقيقه اي طول كشيد تا احساس كردم هيچ نيرويي تو بدنم نمونده، بعد كه فيلم رو نگاه كردم خيلي چيزها ياد گرفتم….»نمي دونم شما با خوندن اين مطلب چه حسي بهتون دست داد. ولي من نظر خودم رو براتون مي نويسم:1- لعنت به اين وضع مملكت كه دخترها و پسرهاش مجبوراً براي ارضاي روحي و جنسي خودشون اينقدر عذاب بكشن ، داشتن سكس هر دو هفته يكبار از طرف پزشكها امري ضروري ذكر شده تا راهي باشه براي دفع سموم از بدن ولي حالا من و شما مجبوريم تو تنهايي هامون اين نيازمون رو براورده كنيم.2- انجام عمل خودارضايي چه براي دختر و چه براي پسر به نظر من مي تونه توي سكس هاي دو نفره خيلي كمكشون كنه و مي تونن خيلي از قسمتهاي بدنشون رو بشناسن.3- هيچ وقت از سكس هاتون فيلم نگيريد چون مثل اين دوست جون من اگه يادتون بره فيلم رو نابود كنيد يا پاكش كنيده بيچاره مي شيد و يه لنگتون مي ره شرق و يكي غرب ، اگر هم پسر باشيد كه هيچ چي كير مباركتون رو عمامه مي كنن دور سرتون و اينم به بركت وجود اخوندهاي … هستش.4- چون بحث يه كم غمناك انگيز بود يه جك هم مي گم حالتون جا بياد:يه شب يه مرده داشته با تاكسي بر ميگشته خونه و تمام طول راه با خودش مي گفته:آخيش الان مي رسم خونه شورت زنمو در مي يارمآخيش الان مي رسم خونه شورت زنمو در مي يارمبغليش مي گه: مرد چقدر بي غيرتي اين حرفها چيه بلند بلند مي زني؟مي گه آخه مي دوني چيه صبح زود كه مي رفتم سر كار هوا تاريك بود اشتباهي شورت زنمو پام كردم..!!!!!!! ديروز يكي از بچه ها پي ام داده بود كه hit تو اومده پائين و داري شكست مي خوري!!همين جا بايد بگم من اون موقعي شكست مي خورم كه ديگه نتونم بنويسم پس من احساس شكست نمي كنم..